PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om oss

Under menyen "Om oss" finn du informasjon om flg. tema:

 • Hjelp til å finne fram på nettsidene våre
 • Korleis driv ein frivilligsentral?
 • Organisering
  • Bakgrunn og historie
  • Foreininga Luster Frivilligsentral
  • Styret og Representantskapet
  • Tilsette
  • Økonomi
 • Meir informasjon om medlemene i foreinga
Bruk menyane til venstre og øverst for å finne fram dit du vil.
 
Luster Frivilligsentral har aktivitetar ulike plassar i kommunen. Me har fått ny hovudbase i Gaupne. Du finn oss i Grandmo Lagshus, Grandmo 36.