Torsdag 26 Mars
kl. 10:00 - 14:00 AVLYST! Seniortreff Gaupne omsorgssenter, aktivitetsstova
Seniortreff for deg som bur heime eller i eldrebustad Ingress Seniortreffet er annakvar torsdag kl. 10-14 på aktivitetsstova ved Gaupne omsorgssenter. Innhold Eit samarbeid mellom Luster kommune, Luster frivilligsentral og frivillige personar. Seniortreffet er for deg som bur heime eller i eldrebustad. Det blir organisert transport for dei som melder seg på. Påmelding pr. tlf. 57 68 55 00 innan onsdagen før kl. 13.00. På seniortreffet er det sosialt samvær, underhaldning og balansetrening, samt servering av eit varmt måltid. Eigenandel kr. 100,- pr. gong.
2020 © Luster frivilligsentral