Torsdag 15 Februar
Kl. 10:00 - 14:00, aktivitetsstova, Gaupne omsorgssenter
Seniortreff
Eit samarbeid mellom Luster kommune, Luster frivilligsentral og frivillige personar. Seniortreffet er for deg som bur heime eller i eldrebustad. Det blir organisert transport for dei som har behov. Påmelding pr. tlf. 57 68 55 00 innan onsdagen før kl. 13.00. På seniortreffet er det sosialt samvær, underhaldning og balansetrening, samt servering av eit varmt måltid. Eigenandel kr. 150,- pr. gong.
2024 © Luster frivilligsentral