Om oss

Ta kontakt eller kom innom for ein prat om kva me kan gjere for deg og kva du kan gjere for andre.

Aktivitetar

Her finn du informasjon om kva sentralen driv med. Klikk for meir info.

Bruktbutikken ligg i Pyramiden kjøpesenter, 1.etg.

Les mer

FriMoro er eit arrangement over to dagar for 4 til 7 klasse, som blir arrangert veka etter skuleslutt.

Les mer

Luster kommune og Luster frivilligsentral samarbeider om å tilby gratis aktivitetar for barn/unge i haustferien. Sjå program for hausten 2023. Tilbodet er støtta økonomisk av Vestland Fylkeskommune.

Les mer

Den norske kyrkja, Luster Frivilligsentral og Gaupne sokneråd skal saman arrangere internasjonal julefest rett over nyttår, laurdag 6.januar kl. 16.00 på Gaupne skule.

Les mer

Eit tilbod til dei som opplever julehøgtida som vanskeleg.

Les mer

Leksehjelp kvar mandag kl. 16-18 for deg som går på ungdomsskulen og vidaregåande skule. Frivillige stiller opp for å hjelpe nettopp deg!

Les mer

Luster utstyrssentral held til i Pyramiden senter ved sida av bruktbutikken vår.

Les mer

Seniortreffet er annakvar torsdag kl. 10-14 på Gaupne omsorgssenter.

Les mer

Ta med nokon på sykkeltur! Oppdraget er knytta opp til bebuarar på omsorgsenter og eldresenter.

Les mer

Årleg integreringsarrangement i regi av Røde Kors i juni.

Les mer

Tilrettelagt friluftsliv - FTU Luster er eit samarbeid mellom NFU Luster lokallag, Luster turlag og Luster frivilligsentral. Målsetjinga er å gje gode opplevingar ute i naturen.

Les mer

Vinteraktivitetar for 4.-7. klasse ved Sogn skisenter og lågterskel topptur for 8-10.klasse.

Les mer

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 22.02 12:00 Bruktbutikk Pyramiden senter, Gaupne
Fre 23.02 12:00 Bruktbutikk Pyramiden senter, Gaupne
Lør 24.02 12:00 Bruktbutikk Pyramiden senter, Gaupne
Man 26.02 16:00 Leksehjelp Grandmo Lagshus, Gaupne
Tor 29.02 10:00 Seniortreff aktivitetsstova, Gaupne omsorgssenter

Bli frivillig

Me treng deg som frivillig og alle som kan bidra med noko. Sei frå her dersom du vil vere frivillig. Me tek kontakt og saman med deg finn me noko du har lyst til å vere med på.
2024 © Luster frivilligsentral