Velkomen til oss

Alle har noko å gje og alle treng ei utstrakt hånd. Me brenn for at menneske skal møtast og berike kvarandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skapar ny meining i livet.

Aktivitetar

Her finn du informasjon om kva sentralen driv med. Klikk for meir info.

Bruktbutikken open kvar torsdag og fredag. I oktober vil det også vere ope kvar laurdag som ein prøveordning etter ynskje frå våre kundar.

Les mer

FriMoro er eit arrangement over to dagar for 4 til 7 klasse, som blir arrangert veka etter skuleslutt.

Les mer

Eit tilbod til dei som opplever julehøgtida som vanskeleg.

Les mer

Leksehjelp kvar mandag kl. 17-19 for deg som går på ungdomsskulen og vidaregåande skule. Frivillige stiller opp for å hjelpe nettopp deg!

Les mer

Luster utstyrssentral held til i Friskhuset v/bruktbutikken vår, Øyagata 16, Gaupne

Les mer

Seniortreffet er annakvar torsdag kl. 10-14 på aktivitetsstova ved Gaupne omsorgssenter.

Les mer

Ta med nokon på sykkeltur! Oppdraget er knytta opp til bebuarar på omsorgsenter og eldresenter.

Les mer

Årleg integreringsarrangement i regi av Røde Kors i juni/juli

Les mer

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 21.11 10:00 Seniortreff for heimebuande Gaupne omsorgssenter
Fre 22.11 13:00 Bruktbutikk Friskhuset, Øyagata 16
Fre 29.11 13:00 Bruktbutikk Friskhuset, Øyagata 16
Tor 05.12 10:00 Seniortreff for heimebuande Gaupne omsorgssenter
Fre 06.12 13:00 Bruktbutikk Friskhuset, Øyagata 16

Bli frivillig

Me treng deg som frivillig og alle som kan bidra med noko. Sei frå her dersom du vil vere frivillig. Me tek kontakt og saman med deg finn me noko du har lyst til å vere med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for ein prat om kva me kan gjere for deg og kva du kan gjere for andre.

2019 © Luster frivilligsentral