Kan du bidra? Trenger du hjelp?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du har behov for hjelp eller om du kan bidra som frivillig. Når du har sendt inn info, tek me kontakt så snart me kan.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for ein prat om kva me kan gjere for deg og kva du kan gjere for andre.

Aktivitetar

Her finn du informasjon om kva sentralen driv med. Klikk for meir info.

Bruktbutikken open kvar torsdag, fredag og laurdag.

Les mer

FriMoro er eit arrangement over to dagar for 4 til 7 klasse, som blir arrangert veka etter skuleslutt.

Les mer

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemma er eit samarbeid mellom NFU Luster lokallag, Luster turlag og Luster frivilligsentral. Målsetjinga er å gje utviklingshemma gode opplevingar ute i naturen.

Les mer

Eit tilbod til dei som opplever julehøgtida som vanskeleg.

Les mer

Leksehjelp kvar mandag kl. 17-19 for deg som går på ungdomsskulen og vidaregåande skule. Frivillige stiller opp for å hjelpe nettopp deg!

Les mer

Luster utstyrssentral held til i Pyramiden senter ved sida av bruktbutikken vår.

Les mer

Annakvar onsdag blir det radiobingo for bebuarar på Gaupne omsorgssenter/eldresenter og for deg som bur heime. Frivillige hjelper til. oppstart radiobingo kl. 20.00. Me sel bingoblokker til kr. 50,- pr.stk. Me har bingopennar til låns.

Les mer

Seniortreffet er annakvar torsdag kl. 10-14 på Gaupne omsorgssenter.

Les mer

Ta med nokon på sykkeltur! Oppdraget er knytta opp til bebuarar på omsorgsenter og eldresenter.

Les mer

Frivilligsentralen har fortsatt tilbod om telefonvenn til deg som er mykje åleine og som har behov for å snakke med nokon. Covid-19 fører fortsatt til mykje isolasjon og lite sosiale samankomstar. Ein telefonvenn ringer til ein person som er åleine eit par gonger i veka for å prate litt.

Les mer

Årleg integreringsarrangement i regi av Røde Kors i juni/juli

Les mer

Trenger du hjelp til å få køyrt matvarer heim til deg? Dette er for deg som er i karantene/må vere heime for å unngå smitte og som ikkje har familie/pårørande i nærleiken. Frivillige hjelper til med å hente bestilte matvarer på butikken og bringer dei heim til deg. Grunna korona viruset vil matvarene bli satt utanfor inngangsdøra di. Ring Luster Frivilligsentral tlf. 45665954 for nærare avtale.

Les mer

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 24.06 12:00 Bruktbutikk Pyramiden senter, Gaupne
Fre 25.06 12:00 Bruktbutikk Pyramiden senter, Gaupne
Lør 26.06 12:00 Bruktbutikk Pyramiden senter
Tor 01.07 12:00 Bruktbutikk Pyramiden senter, Gaupne
Fre 02.07 12:00 Bruktbutikk Pyramiden senter, Gaupne

Bli frivillig

Me treng deg som frivillig og alle som kan bidra med noko. Sei frå her dersom du vil vere frivillig. Me tek kontakt og saman med deg finn me noko du har lyst til å vere med på.
2021 © Luster frivilligsentral