Torsdag 26 September
kl. 10:00 - 14:00 Seniortreff Gaupne omsorgssenter
Seniortreffet startar opp att etter sommaren torsdag 12.september kl. 10.002019 © Luster frivilligsentral