Torsdag 21 November
kl. 10:00 - 14:00, Gaupne omsorgssenter Seniortreff for heimebuande
Seniortreff for deg som bur heime/på eldresenter. Annakvar torsdag kl. 10.00 - 14.00 på aktivitetsstova ved Gaupne omsorgssenter. Eigenandel kr. 100,- pr. gong. Påmelding pr. tlf. 57 68 55 00 innan onsdagen dagen før kl. 13.00.

Torsdagane vil innehalde sosialt samvær, underhaldning og balansetrening, samt servering av eit varmt måltid.

Det blir organisert transport for dei som melder seg på seniortreffet.
2021 © Luster frivilligsentral