Mandag 1 Oktober
kl. 15:00 - 19:00 TreffpUNGt Grandmo Lagshus
Kvar måndag frå kl: 15.00-19.00. For ungdom i alderen 13 +

Ein ny samlingsplass for ungdomar i Luster kommune - TreffpUNGt (frå 13 til 25år).  

Eit tilbud kvar måndag frå kl: 15.00 - 19.00 på Grandmo Lagshus.

Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Nav Luster og Luster Frivilligsentral. Her kan ein få eit varmt måltid, leksehjelp, ein sosial møteplass der ein kan spele spel, delta på aktivitetar ute og inne. Det er også leksehjelp frå 17-19.

Skal du på trening eller annan aktivitet etter skulen er dette ein fin møteplass der du kan få litt mat og gjere lekser før neste aktivitet.

Det er ungdomane sjølve som skal bestemme innhaldet i TreffpUNGt! 

2020 © Luster frivilligsentral