Kringom sine service-skyss ruter startar opp att

Kringom sine serviceskyss-ruter startar opp att frå tysdag 31. mars. Rutene er opne for alle, men på grunn av koronasituasjonen gjer Kringom nokre tilpassingar for å legge til rette for at sjåførane og dei reisande i minst mogleg grad vert eksponert for smitterisiko. Det er laga eigne retningslinjer som vil gjelde inntil vidare.

Informasjon om gjeldande retningslinjer for serviceskyss-rutene, samt ruter og tinging i dei enkelte kommunane, finn de på Kringom.no 

https://kringom.custompublish.com/serviceskyss-rutene-startar-opp-att-fraa-31-mars.6301325-318872.html

2020 © Luster frivilligsentral