Alle våre aktivitetar/tilbod har pause fram til 13.april

For å bremse utvikling av smitte vel Frivilligsentralen å fortsatt avlyse all aktivitet fram til 15.april.

For å bremse utvikling av smittefare, vel Frivilligsentralen å fortsatt avlyse all aktivitet fram til midten av april. 

Har du spørsmål kan du kontakte dagleg leiar Anita Kjørlaug tlf. 456 65 954, e-post: post@luster.frivilligsentral.no


2020 © Luster frivilligsentral