JuleGlede

Eit tilbod til dei som opplever julehøgtida som vanskeleg.

I 2017 samarbeidde Luster Lions, Nasjonalforeningen Gaupne helselag, Luster Røde Kors, Pyramiden senter, NAV Luster og Luster frivilligsentral om å gjere ein forskjell for dei familiane som opplever julehøgtida som vanskeleg. Mange familiar nytta seg av tilbodet om å få ei personleg gåve til barna eller ei «familiepakke» med matvarer/julekos. Gåvene vart levert ut via helsestasjonen. I fellesskap vart det også arrangert ein julefest. I 2018 vart samarbeidet utvida med Sogn Barnevern. 


Representanar for dei samarbeidande laga. Bak f.v.: Leidulf Kvam, Luster Lions, Linda Goldmann, Luster Røde Kors, Liv Helen Nystuen og Asborg Leirdal Kjærvik, Nasjonalforeningen Gaupne helselag. Framme f.v.: Trine Anita Systad, NAV Luster og Anita Kjørlaug, Luster Frivilligsentral.2019 © Luster frivilligsentral