JuleGlede

Eit tilbod til dei som opplever julehøgtida som vanskeleg.

I 2017 samarbeidde Luster Lions, Nasjonalforeningen Gaupne helselag, Luster Røde Kors, Pyramiden senter, NAV Luster og Luster frivilligsentral om å gjere ein forskjell for dei familiane som opplever julehøgtida som vanskeleg. Mange familiar nytta seg av tilbodet om å få ei personleg gåve til barna eller ei «familiepakke» med matvarer/julekos. Gåvene vart levert ut via helsestasjonen. I fellesskap vart det også arrangert ein julefest. I 2018 vart samarbeidet utvida med Sogn Barnevern. I 2019 vart arbeidsgruppa utvida med Kyrkjeleg fellesråd. I dei to siste åra har arbeidsgruppa arrangert gratis teater med lokal kulturell underhaldning. Arrangementa er gratis!

Representanar for dei samarbeidande laga. Frå.v.: Leidulf Kvam (Luster Lions), Grethe S. Bondevik( Kyrkjeleg fellesråd), Linda Goldmann( Luster Røde Kors), Trine Anita Systad (NAV Luster), Anita Kjørlaug (Luster frivilligsentral), Liv Helen Nystuen (Nasjonalforeningen Gaupne helselag). 2020 © Luster frivilligsentral