JuleGlede

Eit tilbod til dei som opplever julehøgtida som vanskeleg.

I 2017 samarbeidde Luster Lions, Nasjonalforeningen Gaupne helselag, Luster Røde Kors, Pyramiden senter, NAV Luster og Luster frivilligsentral om å gjere ein forskjell for dei familiane som opplever julehøgtida som vanskeleg. Mange familiar nytta seg av tilbodet om å få ei personleg gåve til barna eller ei «familiepakke» med matvarer/julekos. Gåvene vart levert ut via helsestasjonen. I fellesskap vart det også arrangert ein julefest. I 2018 vart samarbeidet utvida med Sogn Barnevern. I 2019 vart arbeidsgruppa utvida med Kyrkjeleg fellesråd. Frå 2021 fekk arbeidsgruppa hjelp av Luster kommune til koordineringsarbeidet.

I 2021 og 2022 har arbeidsgruppa arrangert gratis teater med lokal kulturell underhaldning. I 2023 var det i januar trylleshow med tryllekunstnar og i desember juleteater med Teaterrottene. Arrangementa er gratis!

Representantar for arbeidsgruppa. Frå v.: Leidulf Kvam (Luster Lions), Liv Helen Nystuen (Nasjonalforeningen Gaupne helselag), Ingrid Mork Nygård (Luster kommune), Linda Goldmann( Luster Røde Kors),  Anita Kjørlaug (Luster frivilligsentral), Cecilie F. Skjerven (Luster frivilligsentral), Grethe S. Bondevik( Kyrkjeleg fellesråd).)2024 © Luster frivilligsentral