Bruktbutikk

Bruktbutikken open kvar torsdag, fredag og laurdag.

Aldersgruppe: For alle

Bruktbutikken er open kvar torsdag frå kl. 16.00 til 18.00, kvar fredag frå kl.13.00 til 15.00 og kvar laurdag frå kl. 12.00 til kl. 14.00. 

Bruktbutikken blir drifta av frivillige.

Kvar fredag er det eit samarbeid med Luster Ungdomskule, der nokon elevar som har valfaget "innsats for andre", deltek på bruktbutikken og har varierte arbeidsoppgåver.

Me tek imot brukte gjenstandar/brukte møblar i våre opningstider. Levering av møblar skal avtalast på førehand.


2020 © Luster frivilligsentral