Bruktbutikk

Bruktbutikken open kvar torsdag og fredag. I oktober vil det også vere ope kvar laurdag som ein prøveordning etter ynskje frå våre kundar.

Aldersgruppe: For alle

Bruktbutikken er open kvar torsdag frå kl. 16.00 til 18.00 og kvar fredag frå kl.13.00 til 15.00. I oktober prøver me å ha ope kvar laurdag kl. 12.00 til 14.00.

Kvar torsdag og laurdag blir bruktbutikken drifta av frivillige.

Kvar fredag er det eit samarbeid med Luster Ungdomskule, der nokon elevar som har valfaget "innsats for andre", deltek på bruktbutikken og har varierte arbeidsoppgåver.

Me tek imot brukte gjenstandar/brukte møblar i våre opningstider. 


2019 © Luster frivilligsentral