Bruktbutikk

Bruktbutikken open kvar torsdag og fredag

Aldersgruppe: For alle

Bruktbutikken er open kvar torsdag frå kl. 16.00 til 18.00 og kvar fredag frå kl.13.00 til 15.00

Kvar torsdag blir bruktbutikken drifta av frivillige.

Kvar fredag er det eit samarbeid med Luster Ungdomskule, der nokon elevar som har valfaget "innsats for andre", deltek på bruktbutikken og har varierte arbeidsoppgåver.

Me tek imot brukte gjenstandar/brukte møblar i våre opningstider. 


2019 © Luster frivilligsentral