Luster Utstyrssentral

Luster utstyrssentral held til i Friskhuset v/bruktbutikken vår, Øyagata 16, Gaupne

Aldersgruppe: For alle

Dette er ein open sentral for innbyggjarar i Luster der alle skal ha moglegheit til å låne seg gratis utstyr.

 Ved utstyrssentralen er det grunnleggande turutstyr, syklar, ski- og akeutstyr. 

Alle må skrive kontrakt ved lån av utstyr. Dersom barna er under 18 år og skal låne åleine, må dei ha fullmakt frå foreldra. 

Lån av utstyr må skje i åpningstida 08-15.30, og må avtalast på tlf. 456 65 954 eller e-post: post@luster.frivilligsentral.no reglar utleige

Utleigekontrakt

Oversikt utstyr

2020 © Luster frivilligsentral