Luster Utstyrssentral

Luster utstyrssentral held til i Pyramiden senter ved sida av bruktbutikken vår.

Aldersgruppe: For alle

Dette er ein open sentral for privat personar  i Luster der alle skal ha moglegheit til å låne seg gratis utstyr.

 Ved utstyrssentralen er det grunnleggande turutstyr, syklar, ski- og akeutstyr. 

Alle må skrive kontrakt ved lån av utstyr. Dersom barna er under 18 år og skal låne åleine, må dei ha fullmakt frå foreldra. 

Lån av utstyr må skje i opningstida måndagar kl.  08.00 - 15.30 og torsdagar kl. 12.00 - 16.30, og må avtalast på førehand med Anita/Cecilie tlf. 456 65 954 eller Luster frivilligsentral si facebook/messenger eller e-post: post@luster.frivilligsentral.no reglar utleige 2023

kontrakt utleige 2023

Oversikt utstyrsentralen 2023

2024 © Luster frivilligsentral