Radiobingo på Gaupne omsorgssenter - ingen aktivitet no grunna covid-19

Annakvar onsdag blir det radiobingo for bebuarar på Gaupne omsorgssenter/eldresenter og for deg som bur heime. Frivillige hjelper til. oppstart radiobingo kl. 20.00. Me sel bingoblokker til kr. 50,- pr.stk. Me har bingopennar til låns.

Dei frivillige hjelper til slik at alle får med seg tala som blir ropt opp og hjelp til å ringe dersom dei har bingo.

Kvelden vert avslutta ca. kl. 22.00.

Datoar: 

5.februar

19.februar

4.mars

18.mars

1.april

Velkomen!


2021 © Luster frivilligsentral