Seniortreff for deg som bur heime eller i eldrebustad

Seniortreffet er annakvar torsdag kl. 10-14 på Gaupne omsorgssenter.

Eit samarbeid mellom Luster kommune, Luster frivilligsentral og frivillige personar.

Seniortreffet er for deg som bur heime eller i eldrebustad.

Det blir organisert transport for dei som har behov. Påmelding pr. tlf. 57 68 55 00 innan onsdagen før kl. 13.00.

På seniortreffet er det sosialt samvær, underhaldning og balansetrening, samt servering av eit varmt måltid.

Eigenandel kr. 150,- pr. gong.

Sjå  oversikt seniortreff 2.halvår 2023: 

Seniortreff vår 20242024 © Luster frivilligsentral