Telefonvenn

Frivilligsentralen har fortsatt tilbod om telefonvenn til deg som er mykje åleine og som har behov for å snakke med nokon. Covid-19 fører fortsatt til mykje isolasjon og lite sosiale samankomstar. Ein telefonvenn ringer til ein person som er åleine eit par gonger i veka for å prate litt.

Ringevenn.

Å få ein telefonvenn kan bety mykje for ein som er isolert og bur åleine.

Den frivillige har tausheitsplikt og får retningslinjer som skal fylgjast.

Vil du ha telefonvenn, ta kontakt med oss.

Luster frivilligsentral tlf. 456 65 954.


2021 © Luster frivilligsentral