Bli frivillig

Me ynskjer fleire frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

På frivilligsentralen har me ulike typar av aktivitetar. Aktivitetane er i stor grad avhengige av at frivillige er til stades og legg til rette/hjelper til. Tek du kontakt med oss, kan me i samråd med deg finne ut korleis du kan bidra ved vår sentral. Det er viktig for oss at du trivst med det du gjer som frivillig - uansett interesser.

Fyll ut skjemaet nedanfor, så tek me kontakt.

Send


2024 © Luster frivilligsentral