Styret

Styret til Luster frivilligsentral er representert av frivillige og Luster kommune.

  Styret 2023:

Ivar Kvalen, leiar                                                                   (2023 - 2024)

Britt Veum Hauge, Luster kommune, nestleiar                      (2023)

Astrid Martinsen, Luster revm.forening, styremedlem          (2023 - 2024)

Liv Helen Nystuen, Gaupne helselag, styremedlem              (2023)

Helga Julie Kvitle, Lajoma, 1. varamedlem                           (2023 - 2024)


Sekretær:

Anita Kjørlaug, dagleg leiar Luster frivilligsentral

2024 © Luster frivilligsentral