Styret

Styret til Luster frivilligsentral er representert av frivillige og Luster kommune.

  Styret 2020:

Jostein Melheim,                                                                    (2020)

Britt Veum Hauge, Luster kommune, nestleiar                      (2020 - 2021)

Elisabeth L. Alme, Luster lokallag NFU, styremedlem         (2020 - 2021)

Berit Heltne, Luster revm.forening, styremedlem                 (2020)

Helga Julie Kvitle, Lajoma, styremedlem                             (2020)

Liv Helen Nystuen, Gaupne helselag, styremedlem              (2020 - 2021)

Jorunn Grete Ugulen, Luster revm.forening, 1.varamedl.     (2020)

Hermann Odd Stein, Luster lokallag NFU, 2.varamedl.        (2020)


Sekretær:

Anita Kjørlaug, dagleg leiar Luster frivilligsentral

2020 © Luster frivilligsentral